Udruženje katoličkih skauta u župi sv. Marka u Neslanovcu

Što su katolički skauti do sada radili...

U nastavku se može vidjeti što su kandidati za katoličke skaute župe Neslanovac do sada prošli prilikom sastanaka s vođama skauta.

Zašto kandidati?

Tijekom sastanaka skauta s vođama (svake Nedjelje) uče se određeni segmenti  (katolički, edukativni, sportski) ili se ide na izlet/volontirati, kako bi mlađe i starije skaute odgojili da žive u stilu katoličkog skauta te da ih se pripremi za odlazak na barem jedan dan (ovisno o dogovoru s roditeljima) kampiranja na ljeto. Međutim, odlazak na kampiranje ne smije se uzimati olako.

Opširnije:Što su katolički skauti do sada radili...

Što je katolički skautizam

Katolički skauti na kampiranjuKatolički skautizam je stil života, u kojem se uči i navikava djecu da žive sve dane u godini prema vrijednostima koje nudi njihova vjera. Tijekom cijele godine se organiziraju tjedni susreti koji ovisno o mjesecu odnosno o planu i programu može sadržavati: društvene igre, volontiranje, edukativni program, savladavanje i učenje o svojoj vjeri, kampove, hodočašća, izlete, sport, boravak u prirodi, eko- akcije, razne radionice i slično.

Opširnije:Što je katolički skautizam

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Funkcija djeteta je da živi svoj život - ne život koji mu zabrinuti roditelji misle da bi trebalo živjeti, niti život u skladu s ciljevima pedagoga koji misli da zna najbolje.

Alexander S. Neill