Parkiranje u Neslanovcu

Godinama smo mi stanovnici Neslanovca zapostavljani od strane gradskih službi, a od nastanka države u našem kvartu nije napravljen niti jedan jedini ozbiljan projekt.

Jedini smo kotar u gradu Splitu koji nema nogostupe na ulicama čime je ugrožena sigurnost djece i svih stanovnika kotara, a da ne spominjemo da nemamo niti jedan park za djecu. 

Nakon nekoliko upornih poziva obavili smo sastanak sa gosp. Damirom Babićem ovlaštenim pročelnikom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.

Upoznali smo ga s našim problemima u kotaru s posebnim naglaskom na nedostatak nogostupa, što opasno ugrožava sigurnost djece na putu prema školi. 

Naš Neslanovac bremenit je problemima jer se nitko desetljećima sustavno nije bavio njihovim rješavanjem.

Mi nemamo igrališta za djecu, potrebno je izraditi novu prometnu studiju radi smanjenja tranzitnog prometa kroz kotar, treba definirati reciklažno dvorište u kotaru, poboljšati rasvjetu na određenim lokacijama, spojiti kanalizaciju kućama koje je još uvijek nemaju i učiniti još mnoštvo stvari u našem zapuštenom kotaru. 

S ovlaštenim Pročelnikom Babićem dogovorili smo se da ćemo održati sastanak na ulicama našeg kvarta, te na licu mjesta snimiti situaciju i vidjeti koja su najbolja rješenja. 

Već smo se dogovorili da će prioritet biti ocrtavanje pješačkih prijelaza na nekoliko mjesta da se djeci osigura bar malo sigurniji put do škole i prelazak ulice. 

Ovo je tek malen korak s konačnom ciljem da se osigura sigurno kretanje ulicama kotara i ovim putem se zahvaljujemo gosp. Damiru Babiću na brzoj reakciji u rješavanju ovog velikog problema.

Spremni smo učiniti sve što treba Za naš Neslanovac

Građanska inicijativa Za naš Neslanovac

Građanska inicijativa

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Ja sam slobodan čovjek i tako mislim. Tko je iskren ne može pogriješiti. Ako glumite, onda možete.

Ante Gotovina