PIŠU:

Ana Milun

Darko Vučković

Denis Mudrinić

Dijana Vujić

don Šimun Doljanin

Ina Majstorović

Joško Rebić

Kristina Nuić Prka

Mirela Lozina

Vesna Šiško

Zoran Županović

UREDNIK

Ivan Barišić

IZDAVAČ

Portal www.neslanovac.hr pokrenuli su građani za građane splitskog kvarta Neslanovac. Medij ne ostvaruje nikakve prihode, a troškovi se pokrivaju donacijama građana.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac