Poboljšanje sigurnosti prometa u Neslanovcu

POSTAJA PROMETNE POLICIJE SPLIT 05. siječnja 2015. godine uputila je Prijedlog mjera za poboljšanje stanja sigurnosti prometa u kotaru Neslanovac.

Nakon prigovora građana kotara Neslanovac o otežanom odvijanju pješačkog i automobilskog prometa u predmetnom kotaru, policijski službenici ove PP su obavili izvide kojom prilikom je utvrđen niz nepravilnosti i manjkavosti u prometnoj signalizaciji, čime se u neposrednu opasnost dovode pješaci i ostali sudionici u prometu. 

S ciljem podizanja razine sigurnosti predlažemo na predmetnoj lokaciji žurno postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije i to: