Nastavak urbanizacije zone Dujmovača-Smokovik zapad

U utorak 13. studenog vijećnici Inicijative Za naš Neslanovac Darko Vučković, Paško Prnjak i Ante Popović predali su na protokol u Banovinu sedam prijedloga za proračun Grada Splita za 2019. godinu, o čemu smo već pisali OVDJE.

Lijepo je bilo vidjeti da je Grad nekoliko dana nakon toga sličnu mogućnost ponudio svim Splićanima i to na svojim internetskim stranicama.

Predstavit ćemo vam najprije treći prijedlog Inicijative Za naš Neslanovac

ZNN je zatražila daljnju urbanizaciju i izradu projektne dokumentacije zone DUJMOVAČA-SMOKOVIK ZAPAD, te predložila da Grad za tu svrhu odredi iznos od 300.000 kn.

U sjevernom dijelu GK Neslanovac, u zoni DUJMOVAČA-SMOKOVIK ZAPAD živi 30-ak obitelji koje s ostatkom kvarta, a posebno s centrom gdje se nalaze trgovine, nisu povezani nikakvom prometnicom, nemaju kanalizaciju, nemaju rasvjetu, ukratko nemaju osnovne uvjete za život. 

Kako je u tom dijelu GK Neslanovac Grad Split napravio i izradio Prostorni plan uređenja (PPU) i Urbanistički plan uređenja (UPU), ZNN predlaže da Grad izdvoji novčana sredstva za proračun 2019. radi izrade projektne dokumentacije za izgradnju odvojka Zagorskog puta uz željezničku prugu, kao i ostalih planiranih poprečnih cesta, s oborinskom i fekalnom kanalizacijom.

Zapuštena zona Dujmovača-Smokovik zapad

Na taj način stvorile bi se pretpostavke za moguća privatna ulaganja i revitalizaciju te, do sada potpuno zapuštene zone.

Također predlažu da se posebna pažnja obrati na zonu R2 za Sportsko rekreacijsku namjenu i zonu Z – Zaštitne zelene površine.

Inicijativa Za naš Neslanovac nastavit će vršiti pritisak na Grad Split da počne napokon ulagati u naš kvart.

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Nevolja s našim idealima je što, ako želimo biti na visini svakoga od njih, postajemo osobe s kojima je nemoguće živjeti.

Anthony de Mello