Nastavak urbanizacije zone Dujmovača-Smokovik zapad

U utorak 13. studenog vijećnici Inicijative Za naš Neslanovac Darko Vučković, *Paško Prnjak i Ante Popović predali su na protokol u Banovinu sedam prijedloga za proračun Grada Splita za 2019. godinu, o čemu smo već pisali OVDJE.

Lijepo je bilo vidjeti da je Grad nekoliko dana nakon toga sličnu mogućnost ponudio svim Splićanima i to na svojim internetskim stranicama.

Predstavit ćemo vam najprije treći prijedlog Inicijative Za naš Neslanovac

ZNN je zatražila daljnju urbanizaciju i izradu projektne dokumentacije zone DUJMOVAČA-SMOKOVIK ZAPAD, te predložila da Grad za tu svrhu odredi iznos od 300.000 kn.

U sjevernom dijelu GK Neslanovac, u zoni DUJMOVAČA-SMOKOVIK ZAPAD živi 30-ak obitelji koje s ostatkom kvarta, a posebno s centrom gdje se nalaze trgovine, nisu povezani nikakvom prometnicom, nemaju kanalizaciju, nemaju rasvjetu, ukratko nemaju osnovne uvjete za život. 

Kako je u tom dijelu GK Neslanovac Grad Split napravio i izradio Prostorni plan uređenja (PPU) i Urbanistički plan uređenja (UPU), ZNN predlaže da Grad izdvoji novčana sredstva za proračun 2019. radi izrade projektne dokumentacije za izgradnju odvojka Zagorskog puta uz željezničku prugu, kao i ostalih planiranih poprečnih cesta, s oborinskom i fekalnom kanalizacijom.

Zapuštena zona Dujmovača-Smokovik zapad

Na taj način stvorile bi se pretpostavke za moguća privatna ulaganja i revitalizaciju te, do sada potpuno zapuštene zone.

Također predlažu da se posebna pažnja obrati na zonu R2 za Sportsko rekreacijsku namjenu i zonu Z – Zaštitne zelene površine.

Inicijativa Za naš Neslanovac nastavit će vršiti pritisak na Grad Split da počne napokon ulagati u naš kvart.

 

* Paško Prnjak u međuvremenu je izdao birače i svoje kolege iz Inicijative Za naš Neslanovac, izigrao je dogovor o zamjenama vijećnika te počeo podržavati one koji 30 godina uništavaju Neslanovac.

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Funkcija djeteta je da živi svoj život - ne život koji mu zabrinuti roditelji misle da bi trebalo živjeti, niti život u skladu s ciljevima pedagoga koji misli da zna najbolje.

Alexander S. Neill