Kad bih ponovo mogla odgajati svoje dijete više bi bojala prstima, a manje upirala prstom.
Manje bih ga ispravljala, a više s njim veze uspostavljala.
Skinula bih pogled sa sata,
a više bacala pogled na njega.
Pobrinula bi se da manje znam,
a da mi više bude stalo.
Išla bi na više izleta i puštala više zmajeva.
Prestala bih izigravati ozbiljnost i ozbiljno bih se igrala.
Trčala bih kroz više polja i gledala u više zvijezda.
Više bi ga grlila, a manje vukla.
Rijeđe bi bila stroga, a puno bih mu više toga priznavala.
Najprije bih mu gradila samopouzdanje, a kasnije kuću.
Manje bi ga poučavala o ljubavi prema moći,
a više o moći ljubavi.

DIANE LOOMANS
Full Esteem Ahead
( Punim samopoštovanjem naprijed )

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Vozila na autobusnim stanicama

Po unutarnjem stanju duše mijenja se i priroda stvari, tj. kakav je tko, tako i o drugima sudi!

Anthony de Mello