Inicijativa Za naš Neslanovca traži uspornike u Mostarskoj

Prvi prijedlog  Inicijative Za naš Neslanovac za novi proračun Grada Splita bio je postavljanje uspornika i prateće signalizacije u Mostarsku ulicu s ciljem usporavanja prometa, a sve kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, a posebno djece. Inicijativa je predložila da Grad odredi iznos od 40 000 kn za taj projekt.

Gradski kotar Neslanovac ima problem s velikom gustoćom i brzinom prometa Mostarskom ulicom. Naglasak je na potez od križanja Mostarske sa Sarajevskom ulicom do spoja Mostarske sa Zagorskim putom u Potoku.

Višegodišnja stagnacija izgradnje Zagorskog puta dovela je do značajnog povećanja tranzitnog prometa po ionako natrpanim i uskim ulicama kotara. To se najviše osjeti na navedenoj trasi Mostarske ulice, kojom se dnevni promet broji u tisućama vozila.

Prije određenog vremena postavljeni su znakovi zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila cijelom trasom Mostarske na teritoriju našeg kotara, što je dovelo do veće protočnosti prometa. Zabrana zaustavljanja i parkiranja donekle je stala na kraj nepropisnom parkiranju na ulici, ali je dovela do povećanja brzine kretanja vozila.

Cijela Mostarska ulica gotovo da nema nogostupa, što uz postojeću signalizaciju drastično smanjuje sigurnost pješaka koji se kreću uglavnom kolnikom. Na spomenutoj trasi nalazi se i dječji vrtić Radost, glazbena škola Amadeus, te prodavaonice Konzum i Studenac.

Inicijativa Za naš Neslanovac smatra da bi se postavljanjem uspornika povećala razina sigurnosti, ponajprije djece koja tom ulicom idu u školu, ali i svih ostalih sudionika u prometu. Očekuju da bi to dovelo do smanjivanja prometa dostavnih vozila ulicama kotara i prebacivanja istih na odgovarajuće pravce kretanja (ulica Domovinskog rata, Zbora narodne garde, Solinska).

Također, traže da se na  spomenutoj trasi postavi odgovarajuća horizontalna i vertikalna signalizacija koja bi ograničili brzinu kretanja vozila na 20 ili 30 km/m, te upozorila na djecu na putu.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello