Ucrtati "pločnik" na istočnoj strani Sarajevske ulice

Obzirom da se osnovna škola “Ravne njive” nalazi sa južne strane Hercegovačke ulice, a istu pohađaju djeca iz kotara Neslanovac, te prilikom dolaska i odlaska u školu, najčešće koriste kolnik Sarajevske ulice,

koja na djelu od raskrižja s Mostarskom do raskrižja sa Hercegovačkom nema u potpunosti izgrađen nogostup, predlažemo da se uz istočni rub kolnika ucrta kolna oznaka H 57 (zabrana zaustavljanja i parkiranja).

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
021 310 369; 091 455 0235

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Voditelj odsjeka za redarstvo
Josip Gabelica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.