Šesta sjednica Vijeća kotara Neslanovca održat će se u srijedu 13. ožujka 2019. s početkom u 18:30  sati u prostorijama Gradskog kotara «NESLANOVAC», Sarajevska 30/d.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s pete sjednice Vijeća GK-a „Neslanovac“.

2. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za manje komunalne zahvate:

  • postavljanje rasvjete u Kupreškoj ulici kod DV „Veseli patuljci“;
  • čišćenje nasipa u Sarajevskoj ulici;
  • nasipanje jalovine i uređenje tog dijela Sarajevske ulice za parkiranje automobila;
  • uređenje površine za istrčavanje pasa sjeverozapadna strana stambene zgrade u Sarajevskoj ulici od broja 40 do 46;
  • nasipanje jalovinom Željezničarske ulice. 

3. Informacija i donošenje zaključka o uređenju djela Kupreške ulice i Puta Smokovika.

4. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za obilježavanje blagdana i ostale aktivnosti:

  • za pomoć pri organizaciji malonogometnog memorijalnog turnira „Lovre Buljan“;
  • obilježavanje Dana gradskog kotara.

5. Razno

Dobro bi bilo da su vijećnici s pozivom i dnevnim redom dobili i nekakve dodatne informacije o točkama o kojima će se raspravljati. 

Ovako će vijećnici doći na sjednicu pa će npr. glede treće točke dobiti nekakve informacije o  uređenju dijela Kupreške ulice i Puta Smokovika, te će morati donijeti nekakav zaključak. Kakav to može biti zaključak na temelju informacija koje se dobiju u tom trenutku? Koliko vremena će vijećnici imati za promisliti kako i što odlučiti?

Zato bi bilo dobro da su vijećnici od strane pozivatelja bili prethodno upoznati s relevantnim informacijama i namjerama Predsjednika Vijeća kotara. Tako se radi u slučaju sjednica Gradskog vijeća Grada Splita i dobro bi bilo da se počne i u Vijeću kotara Neslanovca.

U kojoj je fazi projekt izgradnje spoja Kupreške i Puta Smokovika

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja  u studenom 2018. naložio je Odsjeku za izgradnju da dopuni zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za projekt izgradnje spoja Kupreške i Puta Smokovika na način da se „korigira granica obuhvata unutar kojega će se parcelacijskim elaboratom oblikovati građevna čestica“.

Čini se da Odsjek za izgradnju nije postupio kako mu je naloženo i nije dopunio i izmijenio predloženi projekt. Zašto Odsjek za izgradnju nije postupio po nalogu i nastavio s realizacijom projekta, možda će vijećnici više saznati u srijedu na sjednici.

Jedini ozbiljan način rješavanja problema ove neasfaltirane i neizgrađene ulice je projektom koji unatoč svim problemima ipak ide naprijed.

Projekt izgradnje spoja Kupreške i Puta Smokovika predviđa, telekomunikacijsku podzemnu instalacije, vodu i kanalizaciju oborinskih voda čime bi se riješilo to izuzetno važno pitanje. 

Ovdje možete vidjeti kako izgleda idejni projekt http://bit.ly/put_smokovika_kupreska

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Nevolja s našim idealima je što, ako želimo biti na visini svakoga od njih, postajemo osobe s kojima je nemoguće živjeti.

Anthony de Mello