Na raskrižju ulice Put Mostina i ulice Zagorski put postoje nedostaci koji ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.

Raskrižje je nepravilno četverokrako, nesemaforizirano i regulirano horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom. Glavna cesta se proteže ulicom Put Mostina a sporedna ulicom Zagorski put.

Izrada raskrižja s kružnim tokom prometa predlaže se s obzirom na Višekriterijsku analizu varijanti rekonstrukcije predmetnog raskrižja iskazanu u diplomskom radu Ante Gabrića s Fakulteta prometnih znanosti iz 2018. god., pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Danijele Barić.

U spomenutom radu uzeti su u obzir svi dosadašnji čimbenici i nedostaci raskrižja te se prema navodima autora predloženom varijantom smanjuje brzina prolaska kroz raskrižje, što je prepoznao kao najveći problem jer se postavljena ograničenja ne poštuju. U radu je također prikazano da je potrebno manje financijskih sredstava u izradi kružnog toka, nego u slučaju postavljanja semafora, koji nakon postavljanja, zahtjevaju stalnu kontrolu i obnovu pojedinih elemenata. Kružnim tokom prometa riješio bi se problem nepreglednosti raskrižja, posebice sjevernog privoza. Izvedbom raskrižja s kružnim tokom prometa, svi privozi imaju jednaku i dostatnu preglednost.

Rotor na križanju Zagorskog puta i Puta Mostina

U svakom slučaju, Inicijativa Za naš Neslanovac mišljenja je da Grad Split ima interesa u rekonstrukciji navedenog raskrižja te je potrebno da stručne službe razmotre ovaj i/ili ponude drugi odgovarajući prijedlog.

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Jasno je kako se u slučaju homoseksualnih aktivista ne radi o nekim finim ljudima koji zastupaju toleranciju, već o radikalnim fundamentalistima koji su za ostvarenje svojih ciljeva spremni zanijekati građanima temeljna ljudska prava: slobodu govora, slobodu savjesti i slobodu vjere.

Varro Vooglaid