Bez informacije nema demokracije u Neslanovcu1. Kandidacijska lista grupe birača Ivana Barišića
- PROGRAM

Jedna od najvažnijih stavki u programu naše liste je INFORMIRANJE. Jedino informirani građani mogu donositi ispravne odluke koje će utjecati na budućnost našeg kvarta.

Portal www.neslanovac.hr s tom je namjerom informiranja građana i pokrenut na blagdan svetoga Marka, zaštitnika naše župe i kotara, prije 6 godina. Rad mu je, nažalost, već u samom početku praktički onemogućen odlukom tadašnjeg Vijeća kotara Neslanovac u kojoj „zabranjuje portalu objavljivanje informacija o gradskom kotaru Neslanovac“ pod prijetnjom „prijavljivanja pravosudnim organima“.

Oni naprosto nisu razumjeli koliko bi portal mogao pomoći u informiranju stanovnika kotara, komunikaciji s njima i unaprijeđenju rada samoga Vijeća kotara.

Stalo nam je do toga da stanovnici Neslanovca mogu pratiti rad Vijeća i sva događanja u kotaru, što do sada nije bilo moguće, pa ćemo nastaviti raditi u tom smjeru.

Zalažemo se:

  • za objavljivanje zapisnika sa sjednica Vijeća kotara
  • za informiranje stanovnika kvarta o svim aktivnostima Vijeća kotara: zapisnici, odluke, dopisi, službene prepiske
  • da sjednice Vijeća kotara budu javne, dostupne svim zainteresiranima
  • da znamo kako i na što se troši naš novac

Glavni instrument informiranja bit će portal Neslanovac.

Osim toga želimo postaviti nekoliko oglasnih ploča na najfrekventnijim mjestima u kvartu, gdje bismo izložili sve važne dokumente, zapisnike, odluke, dopise, službene prepiske, zidne novine i drugo.

Namjera nam je i povremeno tiskati i dijeliti građanima jednostavni bilten, koji će na nekoliko stranica nuditi važne aktualne informacije i druge zanimljive tekstove.

Pozivamo i sve zainteresirane da nam se pridruže u pisanju i uređivanju članaka na portalu i budućem biltenu. Imamo nekoliko vrlo čitanih rubrika kao Katolički skauti, Kristova neodoljivost u kojoj piše naš župnik don Šimun Doljanin ili Zdravstveni (pre)odgoj, a možete nam predložiti i neke nove, sukladno svojim interesima.

Nadamo se da će naša lista dobiti vašu podršku za ova nastojanja i da će u našem kvartu napokon doći do nekih promjena nabolje.

Ako želite biti informirani o tome što i kako u vaše ime odlučuje Vijeće kotara Neslanovac, izađite na kotarske izbore u nedjelju 8. lipnja i ZAOKRUŽITE LISTU BROJ

Zaokruži listu br. 1